• mapy do celów projektowych;

• inwentaryzacje powykonawcze;

• pomiary realizacyjne – tyczenia;

• wyznaczenia i wznowienia punktów granicznych;

• podziały nieruchomości;

• wykazy synchronizacyjne – równoważniki.